sitkamer

sitkamer

(ˈsɪtˌkɑːmə)
n
(Architecture) South African a sitting room; lounge
[from Afrikaans sit sitting + kamer room]
References in periodicals archive ?
In die droom beweeg sy na 'n sitkamer en sy sien "die meisies in die sitkamer is almal mooi" (77).
Die een wat dreuntik in die sitkamer, wat ja se, wat nee se, wat se: ek wag vir julle.
Sy gaan sit daarmee in haar ouma se bruin fluweelstoel wat in haar sitkamer voor die venster staan.
Die storielyne speel gewoonlik in herehuise of deftige hotelle, soms in eksotiese plekke af, en die ontknoping vind heel dikwels baie beskaaf in iemand se sitkamer plaas nadat Hercule Poirot of Miss Jane Marple hulle grys selletjies die werk laat doen het.